Samiske bøker og publikasjoner

I Sápmi utkommer det titt og ofte nye fagbøker i og på samisk,  men også på andre språk. Her presenteres en rekke bøker om språk som er kommet ut de siste årene. Vi har laget en oversikt over hvilke ordbøker og andre hjelpemidler som fins på samisk og på andre språk, både i bøker og på internett. På denne siden kan du også lese bladet som Samisk språknemnd utgir, nemlig Giellaságat.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 27.11.2009
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi