Tiltak for samisk språk

Både Samiske sentere, kommuner og andre ildsjeler gjør en bra jobb med å motivere voksne og barn til å lære samisk og bruke samisk. Dette er med på å holde ved like og styrke samisk språk på plasser hvor samisk ikke har så sterk stilling i lokalsamfunnet.
Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 11.06.2008
Samisk språksenter i Kåfjord holder kurs i samisk, både for nybegynnere og for viderekomne. I Birtavarre inviteres voksne og barn til språkkafè der de kan snakke samisk, lese enkle samiske tekster, og å synge salmer og sanger. I Birtavarre er det samisk språk-kafè på Husflidshuset og i Manndalen er det samisk språk-kafè på Grenebua. Ellers har Samisk Språksenter i Kåfjord har utviklet mye læremidler for elever som skal trene samisk muntlig. Mesteparten er gjort tilgjengelig for andre lærere på internett. Det er både læremidler som basert på spill som man kjøper i butikken, og ting man lager fra grunnen av.
Várdobáiki Samisk språksenter har språktiltak for barn og unge i Sandemark. De har også et språkprosjekt i Márkománák samisk barnehage. Startet i Mars 2005 og fortsatte ut 2006. Samiske radiosendinger i ETS radioen gjennomføres med Várdobáiki med som aktiv koordinator og tilrettelegger.
Arbeid med informasjonstavler er gjenomført der målet er å synliggjøre samisk skriftspråk i det offentlige rom gjennom formidling av temabasert informasjon på de samiske museene Gállogieddi og Vilgesvarre.
Ved Isak Saba senteret arrangeres det lekekvelder på samisk for barn som vi leke i samisk lekearena. Her kan matlaging, bading i basseng og ski-lek nevnes.
Álttá siida har arrangert bl.a. kirkekonsert, filmpremiere, samisk drop-in språkkurs og duodji- og samisk litteraturutstilling under Finnmarksløpet. Álttá siidda Giellaguovddaš skal ha et duodji-verksted for elever som har undervisning i samisk.
Sjøsamisk kompetansesenter lager og selger kalender for 2008 på samisk der dyr og fugler i stedsnavn er tema. De har også skrevet en bok om sel der alle termer om selen er presentert bakerst i boka. Forøvrig har de også samlet inn termer fra den samiske sjøterminologien. Det er først og fremst fjordlandskapet som blir omhandlet. Sjøsamisk kompetansesenter har også samlet inn samiske stedsnavn fra Porsangerfjorden.
Samisk språksenter i Ullsfjord er i gang med å samle inn samisk stedsnavn i Sørfjorden/Ullsfjord området. De har også arrangert språk- og kulturkafeer og sjøsamisk matlagingskurs denne vinteren.
SEG i tana har jobbet med prosjektet "Språklov i Tana” og samlet inn termer fra prosjektet. termene fins i SEG nettsider.
Árran lulesamisk senter arrangerer seminar om Samelovens språkregler der bl. a. Sametinget, Samisk institutt, Fylkeskommuner og kommuner foreleser. For program, se Árrans hjemmeside. Videre gir Árran lulesamisk kurs via videokonferanse og ved den lulesamiske barnehagen i Árran er lulesamisk hovedspråk. Dessuten har de holdt seminar om samisk muntlige fortellertradisjonen og videreføring av tradisjonell kunnskap. Árran selger også en del lulesamisk litteratur, både fagbøker og skjønnlitteratur og læringsplakater på lulesamisk.
Aajege sørsamisk senter tilbyr sørsamisk språkkurs for grunnskolen og videregående kurs, og de har arrangert språkring/pratering.
Mye blir gjort innen bevaring og utvikling av samisk språk, men mye må fortsatt gjøres på flere nivåer for at alle samiske språk skal kunne overleve. Her må språkopplæring gis i alle nivåer og språkutvikling må bli en prioritert sak for samiske institusjoner.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi