Det internasjonale språkåret 2008

fn internasjonale språkår, logo
2008 er FNs internasjonale språkår. FN vil gjennom Unesco øke interessen for språk i verden og øke arbeidet med å styrke språk.
Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 06.05.2008
Det er rundt 7000 språk i verden. Mer enn halvparten av disse kan komme til å dø ut i løpet av noen få generasjoner. De fleste språkene er det svært få som snakker. Rundt 96 % av språkene blir snakket av bare 4 % av verdens befolkning. Bare noen hundretalls språk har fått plass i utdanningssystemet og i det offentlige, og færre enn hundre språk er i bruk i den digitale verden.
Unesco støtter språkprosjekt og -tiltak av ulike slag. De som er interesserte i prosjektstønad, finner informasjonsmateriell og søknadsskjema i lenken under. Lenken viser også til generell informasjon om FNs internasjonale språkår.
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi