Det internasjonale språkåret 2008

fn internasjonale språkår, logo
2008 er FNs internasjonale språkår. FN vil gjennom Unesco øke interessen for språk i verden og øke arbeidet med å styrke språk.
Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 06.05.2008
Det er rundt 7000 språk i verden. Mer enn halvparten av disse kan komme til å dø ut i løpet av noen få generasjoner. De fleste språkene er det svært få som snakker. Rundt 96 % av språkene blir snakket av bare 4 % av verdens befolkning. Bare noen hundretalls språk har fått plass i utdanningssystemet og i det offentlige, og færre enn hundre språk er i bruk i den digitale verden.
Unesco støtter språkprosjekt og -tiltak av ulike slag. De som er interesserte i prosjektstønad, finner informasjonsmateriell og søknadsskjema i lenken under. Lenken viser også til generell informasjon om FNs internasjonale språkår.