Samisk språknemnds uttalelse til svensk språklov

Sveriges regjering har kommet med forslag til ny språklov - Värna språken - förslag til språklag.  Samisk språknemnd har gitt en uttalelse til denne.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 10.07.2008

Uttalelsen som Samisk språknemnds arbeidsutvalg gir, er etter forslag av Per Stefan Labba, medlem fra svensk side i Samisk språknemnd. Les hele uttalelsen i filen nedenfor