Felles nordisk språkdeklarasjon

2007746.jpg

Den første felles nordiske språkdeklarasjonen er utgitt på 8 språk. Den kan bestilles på Nordisk språkråds nettside.

Les deklarasjonen her!

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 19.03.2012

Bakgrunnen for den første deklarasjonen om nordisk språkpolitikk er behovet for en ny nordisk språkpolitikk som skal sikre helheten og sammenhengen i Nordisk ministerråds språksatsinger.