Felles nordisk språkdeklarasjon

2007746.jpg

Den første felles nordiske språkdeklarasjonen er utgitt på 8 språk. Den kan bestilles på Nordisk språkråds nettside.

Les deklarasjonen her!

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 19.03.2012

Bakgrunnen for den første deklarasjonen om nordisk språkpolitikk er behovet for en ny nordisk språkpolitikk som skal sikre helheten og sammenhengen i Nordisk ministerråds språksatsinger.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi