Guide to terminology oversatt til norsk

Termlosen

Språkrådet i Norge har nylig utgitt Termlosen, ett hefte som passer for alle som skal lage nye ordlister og ellers alle som er interessert i terminologi og fagspråk.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 02.10.2009

Termlosen gir en grunnleggende innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Den gir en innføring i å utarbeide termlister av god kvalitet. Strukturering og registrering av opplysninger, skriving av definisjoner/ordforklaringer og organiseringer av arbeidsprosessen blir blant annet tatt opp i heftet.

Termlosen er en oversetting av Heidi Suonuutis "Guide to Terminology" (Andre utgave 2001), utgitt i Nordterms skriftserie. Nordterm er et samarbeidsforum for nordiske organisasjoner som jobber med terminologiarbeid. Heftet er tidligere utgitt på finsk, svensk, inslandsk, kroatisk, esperanto og kinesisk.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi