Enaresamisk språkdag 30.08.2008 i Enare

Enaresamisk forening arrangerte sammen med Kotus (Forskningscentralen för de inhemska språken) den enaresamiske språkdagen. Tema var blant annet samiskspråklig oppdragelse.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 22.09.2008

Marja-Liisa Olthuis foreleste om det  enaresamiske språkrådgivningssenteret for foreldre.  Rådgivningssenteret støtter  foreldrene i enaresamisk oppdragelse. Temaene kan være barns språkvalg, flerspråklige barns utvikling og andre vanlige spørsmål i flerspråklige familier.  Rådgivningssenteret arrangerer treff for flerspråklige barn og deres foreldre, og gir råd over Learn-Linc på internett. Foreldre kan også ta kontakt på telefon eller e-post.

Andre tema på språkdagen var  aktiviteter i det enaresamiske språkreiret (barnehage), enaresamisk opplæring, den  enaresamisk språkfadder-ideen ig enaresamiske språkbadopplevelser.

Mer informasjon om dagen finnes på enaresamisk og finsk.