Kunnskap og fagkommunikasjon: rapport fra konferansen Nordterm 2007

Nordterm 2007 vart arrangert ved Noregs handelshøgskole i Bergen 13. -16. juni 2007 av Språkrådet i Noreg, Handelshøgskolen, Universitetet i Bergen og forskingsavdelinga Aksis Unifob ved same universitetet. Rapporten kan bestilles fra Språkrådet i Norge.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 12.10.2009

Første dagen vart brukt til kurset Terminology for translators, med medverknad av vitskapleg assistent Koen Kerremans (Centrum voor Vaktaal en Communicatie, Brussel), professor emeritus Heribert Picht og professor Bodil Nistrup Madsen (begge Handelshøjskolen i København, CBS).

Dei tre følgjande dagane var det konferanse med plenums- og seksjonsinnlegg rundt det vide temaet kunnskap og fagkommunikasjon og møte i styringsgruppa og arbeidsgruppene. Det faglege programmet vart avslutta med Nordtermforsamlinga den siste dagen.

 
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi