Språk i Norden 2008

Språk i Norden är en årsskrift för språknämnderna runt om i Norden. Temat för i år är namn, såväl personnamn som ortnamn.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 02.10.2009

De namnlagar och bestämmelser som finns runt om i Nordens beskrivs. På Färöarna får man exempelvis inte ha mer än högst två förnamn och de namn man väljer skall vara hämtade från en fastställd lista, annars måste de underställas granskning av en särskild nämnd. I Norge har man däremot numera mycket liberala bestämmelser. Det går bra att heta i stort vad som helst, t.ex. Colaautomat och Takkskalduha.

Ortnamn i tvåspråkiga områden behandlas också liksom varumärken. En redogörelse ges vidare för vad som hänt (och inte hänt) sedan de nordiska kulturministrarna undertecknat "Deklaration om Nordisk språkpolitik" 2006. Dessutom finns som vanligt en översikt om nordiskt språksamarbete och en översikt över nyutkommen språklitteratur i Norden. Alla artiklar har sammanfattningar på engelska i boken. Dessutom finns sammanfattningar på isländska, finska och samiska på Nordisk språkråds sider. Boken er på 308 sidor.

Sammanfattning på samiska finns också på denna sidan.

 
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi