Nye grammatiske termer i norskundervisningen

9788205273634.jpg

Har du skolebarn? Da har du kanskje oppdaget at de nye skolebøkene i norsk er litt annerledes enn før. Språkrådet og Utdanningsdirektoratet har anbefalt nye grammatikktermer for norskfaget. Termene bygger i hovedsak på Norsk referansegrammatikk fra 1997. Blant annet har man kuttet ut ordklassen tallord og fått en ny klasse, nemlig determinativer.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 12.10.2009

På universitets- og høyskolenivå har norsk-studenter allerede fra 1988 begynt å lære de nye ordklasseinndelingene, så det er ikke helt nye ting som er tatt i bruk i grunnskolen. Lærerstudenter har hatt dette på pensum ganske lenge, og det ville vært vanskelig å holde på den gamle inndelingen over lengre tid.

Det er ikke bare ordklassene som endres, det er også endringer i tempussystemet, bl.a. med tydeligere skille mellom finitte og infinitte verbformer -dette skillet er noe vi kjenner igjen fra samisk grammatikk. Navn på noen verbtider endres, foreksempel blir pluskvamperfektum til preteritum perfektum.

Les mer om dette på norsk språkråds nettsider.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi