Finner du frem?

De forskjellige samiske dialektene og språkene har svært like ord for himmelretningene, men du kan fort gå deg vill, spesielt om du er nordsamisk og spør om veien hos en som snakker en annen dialekt enn deg..

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 01.12.2008

oarjje - åarjel - oarji er samme vei på både lule- sør- og nordsamisk snakket på svensk side, men nordsamiske fra norsk og finsk side ville dratt en annen vei enn de andre..

Et annet spørsmål er hvor du havner når du skal "davas", to personer som drar "davas" fra samme sted trenger ikke havne på samme sted selv om de drar like langt, mens andre kan reise "davas" fra forskjellige steder og ankomme på samme plass.  Det kan faktisk vise seg at ingen av personene drar rett nord etter kompasset engang..! I reindrifta viser "davvi" til sommerområdene og "lulli" til vinterområdene, slik at "davvi" i ett reinbeitedistrikt kan være østover på kompasset. Derfor kan også to personer som er naboer men tilhører forskjellige distrikt dra to forskjellige retninger på kompasset selv om begge drar "davas".

 

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi