Ny østsamisk-finsk duodji-ordliste med bilder

Aune Mettäpuro og Satu Moshnikoff har samlet inn en rekke duodjiord av tradisjonelle østsamiske duodjier, og utgitt en ordliste med mange fine bilder. 

Publisert av Sara Ellen J.E. Heahttá. Sist endret 12.10.2009

Duodjitermene ble samlet inn fordi man ønsket å bevare tradisjonelle duodjitermer. På denne måten kan også den yngre generasjonen bli kjent med forfedrenes språklige tradisjoner innen samisk duodji. I boka er det en del bilder av duodjier, når noen arbeider med duodji og noen duodjiutstyr.

Saa'mi sijddsååbbar, kolttien kyläkokous i Sevettijärvi har utgitt boka og Samisk språknemnd har støttet innsamlingsprosjektet og trykkinga av boka.  

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi