Språk i Norden 2009

Språk i Norden 2009

Språkportalen har utgitt ei ugave av Språk i Norden. Språk i Norden er en årbok for språknemndene og språkrådene i Norden. Temaet i år er språkpolitikk og språkattityder.

 

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 30.11.2009

Språk i Norden omfatter artikler som baserer seg på foredrag på Nordisk språkmøte/ Nordmålforum i Helsingør 4-6- september 2008. Overordnede temaer for konferansen var dels muligheter til å gjennomføre den nordiske språkdeklarasjonen fra 2006 og dels det samnordiske prosjektet Moderna importord i Norden (MIN) som initieres av nordisk språkråd. Som tidligere inneholder Språk i Norden en oversikt over det nordiske språksamarbeid i året som gikk og en bibliografi over ny språklitteratur fra de nordiske landene.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi