Ordbøker og nettressurser

Ordbøker og ord-/termbanker er gode hjelpemidler når man jobber med oversetting eller behandler saker på to språk. Det finnes en del hjelpemidler for språkarbeidere på de forkjellige samiske språkene, men mest er det blitt utviklet på nordsamisk.

 

Publisert av Heahttá, Sara Ellen J.E.. Sist endret 21.09.2010

Klikk på filen nedenfor så ser du hvilke ordbøker og nettressurser og andre hjelpemidler er publisert.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi