Pronomenet "Ieš" på nordsamisk

Pronomenet "selv" på nordsamisk bøyes på veldig mange måter, og mange ganger brukes nettopp dette pronomenet feil. Særlig bøyningene i dualis og pluralis kan være vanskelige.

 

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 01.03.2010

Samisk språknemnd har laget en oversikt med eksempler over hvordan bruke pronomenet selv. Eksemplene og paradigmen er bare på samisk.

 

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi