Handlernomen

I samisk kan en lage nye ord ved å ta utgangspunkt i et annet ord, f.eks. kan en lage substantiver og adjektiver av verb eller omvendt. Dette kalles for avledning. Her finnes en forklaring på hvordan en lager handlernomen, dvs. substantiver og adjektiver som forteller hva en er eller kalles for når vedkommende gjør noe.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 01.03.2010

Presens partisipp:

Likestavelsesverb med -at/ -it endelse får -i endelse:

Borrat ~ borri (f.eks. buoideborri)

Lohkat ~ lohkki (f.eks. girjelohkki)

Bargat ~ bargi (f.eks. dihtorbargi)

Eallit ~ ealli (f.eks. meahcceealli)

Oađđit ~ oađđi (f.eks. oađđi mánná)

Bivdit ~ bivdi (f.eks. guollebivdi)

 

Likestavelses verb som ender med -ut får -u endelse:

Orrut ~ orru (f.eks. Viessoorru)

Goarrut ~ goarru (f.eks. gámagoarru)

Rihkkut ~ rihkku (f.eks. láhkarihkku)

 

Ulikestavelsesverb som ender med -it får -eaddji endelse:

Muitalit ~ muitaleaddji

Bárgidit ~ bárgideaddji

Oahpahit~oahpaheaddji

 

Sammendradde verb får endelse -jeaddji

Murret ~ murrejeaddji

Birget ~ birgejeaddji

Čollet ~ čollejeaddji

 

 

For mer informasjon, se: K.P Nickel, Samisk grammatikk.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi