Om verbet "Leat"

Verbet "Leat", å være, kan bøyes i tall og personer, og av og til kan man høre at dualisformen og pluralis formen blir blandet sammen.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 04.10.2010

Artikkelen er bare på nordsamisk. Trykk på samisk verson for å se artikkelen (samisk flagg på høyre side).

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi