Møte i Sydsamisk språkseksjon

Østersund skal være Staare på sydsamisk, og ikke Luvlieluspie slik vi har hørt noen steder. Og Liksjoe er det ofesielle sydsamiske stedsnavnet for Lyksele. Dette er noe av det Samisk språknemnds sydsamiske sekjson har bestemt i møtene i 2009.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 07.04.2010

På sine møter har den sydsamiske seksjonen diskutert umesamisk ortografisprørsmål, og funnet at det ikke er grunnlag for egen umesamisk ortografi. Videre har de behandlet forklaringen for nektelsesverbet er og var i Saemesth amma! Gïelemaahtoje - Liten grammatikk, der de har kommet frem til at IJ formen som forklares i grammatikken er feil. Seksjonen har også fremmet forslag om å lage ny, enklere sydsamisk grammatikk, noe som  språknemndas administrasjon har tatt tak i og som ellerede er under arbeid. den sydsamiske seksjonen har også informert om sydsamisk terminologiarbeid som er under arbeid.

Møtebøkene kan du se i filene nedenfor.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi