Nye samiske bøker

Sametinget i Finland har utgitt to nye læremidler, nemlig på nordsamisk Áppes - min meahci máidnasat, som Inga Guttorm har skrevet. Den andre boka er på enaresamisk og heter Muu aabis, čohčâ, som Matti Morottaja har skrevet. Begge bøkene er beregnet for begynneropplæringen. 

På finsk side av Sápmi er det kommet ut to nye læremidler, på nordsamisk Áppes - min meahci máidnasat, som Inga Guttorm har skrevet og Salli Parikka står for illustrasjonen mens Minna Saastamoinen står for lay-out. Boka er beregnet for begynneropplæringa. I 2011 kommer det også ut arbeidsbok til Áppes. Sist Áppes-bøkene kom ut i Finland var på 1980-tallet, nemlig "Áppes 1" og " Áppes 2". Boka kan bestilles i Sametinget i Finland. 

Den andre boka som Sametinget i Finland utgir heter Muu aabis, čohčâ, som Matti Morottaja har skrevet og ungarske Daniel Gelencsér har illustrert. Boka er ment for 1. Klassinger i høstsemesteret i morsmålsundervisningen. Senere kommer også vår-utgaven med tilhørende arbeidsbok. Siden enaresamisk språkreir resulterte i enaresamiske klasser, var det nødvendig med enaresamiske læremidler for morsmålsundervisningen. Bøkene som tidligere var utgitt på enaresamisk, var med gammel ortografi og dermed kunne de ikke brukes i opplæringen. Den første enaresamiske ABC-boka hadde presten Edvard Wilhem Borga skrevet, med tittelen Anar sämi kiela aapis kirje, som ble tykt i Oulu i 1857. Hundre år senere, i 1983 ble det utgitt en ny utgave av samme bok. I 1990 kom Aabis 2- giđđaáppes, som var oversatt fra nordsamisk.  

Som et resultat av Matti Morottajas arbeid utgis nå en digitalutgave av Muu aabis, čohčâ- bok.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 21.09.2010
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi