Nye sørsamiske ord

Det dukker stadig opp nye ord som ikke finnes på samisk. Derfor har sørsamisk termgruppe blitt enige om ett par ord som de ikke kunne finne i noen ordbøker.

Ordene er som følger:

Norsk 

 

Samisk

Helleristning

 

Spaenjietjaalehtjimmie

Hellemaleri

 

Baektieklaeriedimmie

Sparkstøtting

Tjiektjedahke

Att sparka

Tjiektjedh

 

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 10.08.2011
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi