Giellagahpir - språkleir

Kielâkappeer, ǩiõllkeäʹpper, giellagahpir - språkleir ble arrangert i Porotila Sanilla i Kirakka, Sevettijärvi. Språkleiren var ment for enare-, øst- og nordsamisktalende som har barn under 12 år. 

På denne leiren deltok 20 voksne og 32 barn. På leiren hadde de aktiviteter på tre samiske språk, som språksti, musikk-, duodje-, bevegelse-, natur- og karillaverksteder. Formålet med leiren var bl.a. å styrke samisk språk som hjemmespråk og fremme samarbeidet mellom de samiske språkgruppene, og støtte områdets tradisjonelle flerspråklighet. Ansvaret for språkleiren hadde Anárašgiela searvi (Enaresamisk forening).

Les hele referatet i filen under.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 19.03.2012
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi