Samisk språknemds samarbeidsorganer

Samisk språknemds formelle samarbeidsorganer er Sametingene i Norge, Sverige og Finland.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 11.02.2011

Språksaker fra disse organene som trenger behandlig på et fellessamisk nivå behandles i Samisk språknemd. De nevnte organene bistår Samisk språknemd med saksbehandling. Samarbeidsorganer i Russland er Kola sameforening og Murmansk og omegn sameforening, som oppnevner medlemmene fra russisk side. Andre samarbeidsorganer er universiteter, høgskoler og andre sentrale fagorganer. De kan hjelpe til under saksbehandling, og også sende observatører til SSN’s møter. Samisk språknemd har også samarbeid med de nordiske landenes språkråd og terminologifaglige institusjoner gjennom Nordens språkråd.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi