Nordsamisk ortografi

Samenes X. konferanse som ble avholdt i Arjeplog den 20.-22.06.1978, vedtok den nyeste felles nordsamiske ortografien. Samisk språknemnd og samerådet vedtok korrigeringer til den nordsamiske ortografien den 1984. Fra da av skulle den nordsamiske skrivemåten benyttes i undervisningen og ellers i alle offentlige dokumenter.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 08.01.2010

Organisasjonene som skrev under på det felles nordsamiske rettskrivingsdokumentet var Norske Samers riksforbund, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Svenske Samers Riksforbund, Same-Ätnam og Samisk Parlament.

Se filen nedenfor for mer informasjon.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi