Kildinsamisk ortografi

Kildinsamisk brukes i Russland, nærmere bestemt i sentrale deler av Kola.
De fleste som snakker kildinsamisk, er nå bosatt i Lovozero.
Kildinsamisk har fire ulike dialekter.
Kildinsamsik ortografi har kyrilliske bokstaver.
Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 07.04.2008
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi