Sydsamisk ortografi

Det norske Kirke- og undervisningsdepartementet og den Svenske Skolöverstyrelsen vedtok i 1978 den sydsamiske rettskrivingen og språkformen. Denne rettskrivningsnormalen hadde Knut Bergsland og Ella Holm Bull utviklet.


Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 18.01.2008
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi