Informasjon Publisert 11.02.2011

Lulesamisk seksjon holdt møte den 6. og 7.12.2004 i Kiruna.

Møtet behandlet bl.a. ä - e omlyden og hvordan -ng- lyden skal skrives på lulesamisk.

I filen nedenfor ser du hele møteboka. Møteboka er kun på lulesamisk.

Informasjon Publisert 14.12.2010

Samisk språknemnds sydsamiske seksjon har hatt møte i Tromsø den 18/11-2010. Se hele møteboka i filen under.

Informasjon Publisert 27.11.2009

Samisk språknemnd publiserer noen utvalgte møtebøker fra år 1974. Fra og med år 2003 publiseres samtlige møtebøker.
Møtebøkene er på samisk, norsk og finsk.

Informasjon Publisert 13.06.2008
Nye medlemmer i samisk språknemd.
Samisk språknemnd holdt plenumsmøte i Karasjok den 22.4.2008.
Der var det bl.a. valg av nye medlemmer til nemnda og til arbeidsutvalget.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer plenumets møtebøker fra år 2003.
Møtebøkene er på samisk, norsk og finsk.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Her publiseres eldre møtebøker som kan være interessant lesestoff. Denne møteboka fra samisk språknemnds møte er fra 27.10.1983, fra møtet som ble holdt i Kautokeino.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnds gamle møtebøker publiseres nå på nettet. Her er noen utvalgte møtebøker fra 1978.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer gamle møtebøker. Her er en møtebok fra 10.04.1981
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer noen møtebøker fra 1976. Da har det vært møter med samerådet og også interne språknemndsmøter. Nedenfor er det linker til to møtebøker fra 1976.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer eldre møtebøker som kan være nyttig lesestoff for språkinteresserte. Denne møteboka er 1977.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer gamle møtebøker som kan være hyggelig lesning. Her er møteboka fra januar 1975.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer nå noen av de gamle, historiske møtebøkene fra da den nordsamiske ortografien skulle avklares. Her er en møtebok fra møtet som ble holdt 9.-11.5.1974
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd publiserer gamle, historiske møtebøker som er både gode og nyttige lesestoff. Denne møteboka er fra 23.2.1974. Møteboka er på nordsamisk. Se linken nedenfor.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd har skrevet en rapport om virksomeheten i 1986. Rapporten er på samisk, norsk og finsk. Virksomhetsrapporten er en rapport til samekonferansen.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd har i en melding fra 1983 foreslått hvordan internasjonale kulturord og stedsnavn kan skrives på nordsamisk. Samuli Aikoi har skrevet meldingen, og mener at forslaget er godt mottatt.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd har skrevet en rapport til samenes X. konferanse, som ble holdt i 1978. I meldingen berettes det hvem som har vært medlemmer og hvilke saker språknemnda har jobbet med.

Informasjon Publisert 13.06.2008
Her er Samisk språknemnds rapport til den 9. samekonferansen. I rapporten kan man se alle de sakene som samisk språknemnd har jobbet med og saker som fortsatt er under arbeid. Her ser man også den nye samiske skrivemåten og rettskrivningsregler for felles nordsamisk ortografi.
Informasjon Publisert 13.06.2008
Samisk språknemnd har skrevet en virksomhetsmelding fra årene 1971-1974. I meldingen opplyses det hvem som er medlemmer og varamedlemmer, og hvilke saker språknemnda har jobbet med.
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi