Samisk språknemnds langtidsplan 2007-2009

For å bevare og fremme det samiske språket er det nødvendig at det arbeides kontinuerlig med dette. Derfor er det et naturlig behov å sette langsiktige mål for slike arbeid. I de fleste sammenheng er det samiske språket i mindretall. Samtidig med at språket må ivaretas, er det nødvendig å sette til livs språk der en hel generasjon er i ferd med å miste sitt samiske språk.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 21.10.2011

Samisk språknemnds langtidsplan er vedtatt for perioden 2007-2009.

Se vedlagt fil for hele planen.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi