Informasjon Publisert 10.08.2011

Samisk språknemnd har fått et nytt medlem. David Jonasson har sluttet i språknemnden og gått over til administrasjonsstilling i Sametinget i Sverige. Dermed har Sametinget i Sverige utnevnt Gerd Persson som nytt medlem i Språknemnden. Gerd Persson vil dermed også være en del av sørsamisk termgruppe. Vi ønsker Gerd Persson velkommen til Samisk språknemnd.

Informasjon Publisert 25.03.2010

Sametingene i Norge og Sverige har hatt sametingsvalg, og dermed har Samisk språknemnd fått nye medlemmer.  

Informasjon Publisert 25.03.2008

Samisk språknemnd består av 12 medlemmer og skal representere samiske språkgrupper på svensk, finsk, norsk og russisk side av det samiske området.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi