Samisk språknemnds årsmelding for 2011. 

Samisk språknemnds årsmelding for 2010 er nå ferdig og kan leses ved å klikke på filen nedenfor.

Samisk språknemnds årsmelding er nå tilgjengelig på internettet. For mer informasjon, trykk på overskriften. 

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi