Informasjon Publisert 24.09.2013

Sámi Giellagáldu - Nordisk samisk  fag- og resursssenter, har overtatt funksjonen til Samisk språknemnd, Sámi Giellalávdegoddi (SGL.)

Informasjon Publisert 30.03.2012

Samisk språknemnd er under omorganisering og nettsiden vil derfor ikke bli oppdatert. Vi må likevel ha hjemmesiden vår på nettet slik at publikum har tilgang til termlistene og annet materiale som ligger på våre sider.

Informasjon Publisert 30.03.2012

Nordterm har i samarbeid med Samisk språknemnd utiklet terminologiens terminologi på alle skandinaviske språk samt nordsamisk, finsk og grønlandsk. Alle termer har forklaringer og finnes på Nordterms nettside. For å komme inn på termbanken, behøves brukernavn og adgangskode som begge er NORDTERM (husk store bokstaver).

 Trykk på linken nedenfor, så kommer du direkte til Nordterm-sidene.

http://www.nordterm.net/info/Publ/PNORDTERM13-se.html

Informasjon Publisert 30.03.2012

Samisk språknemnds administrasjon har oversatt Nordterms begrepsdiagram til nordsamisk.  

Informasjon Publisert 19.03.2012
2007746.jpg

Den første felles nordiske språkdeklarasjonen er utgitt på 8 språk. Den kan bestilles på Nordisk språkråds nettside.

Les deklarasjonen her!

Informasjon Publisert 19.03.2012
Sprog i Norden 2010

Sprog i Norden er en årbok for språknemndene og-rådene, med støtte fra lea Nordens Sprogkoordination. Sprog i Norden 2010 har en del gode artikler, bl.a. en artikkel om nordsamisk språkrøkt av Kaarina Vuolab-Lohi og en artikkel pm revitalisering av skoltesamisk språk, av Klaas Ruppela. 

Sprog i Norden 2010 kan bestilles hos  Nordisk Sprogkoordinatiovnnas.

Informasjon Publisert 19.03.2012

Kielâkappeer, ǩiõllkeäʹpper, giellagahpir - språkleir ble arrangert i Porotila Sanilla i Kirakka, Sevettijärvi. Språkleiren var ment for enare-, øst- og nordsamisktalende som har barn under 12 år. 

Informasjon Publisert 19.03.2012

Såhkie, sameforeningen i Umeå, har arrangert nordsamiske språkdager i Umeå. fordelt på to treff. Den første i Gamlia Västerbottens Museum og en andre ute ved Ume-elven. 

Les hele rapporten i filen under.

Informasjon Publisert 08.03.2012
kå´llmuõrâž

En ny østsamisk eventyrbok, "Kå´llmuõrâž" er utgitt. Boka kan brukes i opplæringa for både barn og voksne. I boka er det i alt 27 fortellinger, med boka reiser man tilbake til forfedrenes - og mødrenes eventyrverden. Disse fortellingene har de hørt i de østsamiske siidaene, som var i nå tidens Russland.

Informasjon Publisert 24.01.2012

Klarspråkkonferansen 2011 ble arrangert i Reykjavik, den 11. og 12. oktober. Temaet var juridisk språk i Norden. På konferansen holdt bl.a. Ellen Katrine Hætta foredrag om samisk språk i norsk rett. Nu er alle forelseningene/fremleggene publisert, se disse på: http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_mal_praesentationer

 

Informasjon Publisert 14.11.2011

Samisk språknemnds sydsamiske seksjon har i løpet 2010 og 2011 gjennomgått Ove Lorentz forslag til sørsamiske låneordssuffikser. Normeringene har ikke vært helt enkle, og seksjonen har gått noen runder for at normeringene skal være enkle for brukere og grammatiskgjennomførbare. Under normeringene finnes hele normeringsdokumentet.

 

Informasjon Publisert 27.09.2011

Har du kommet over nye ord eller oversettelse av ord? Eller har du funnet på ett godt ord for noe som ikke er oversatt til samisk før?
La oss få høre om det, slik at andre også kan få nytte av det.

Informasjon Publisert 10.08.2011
Novellekonkurranse

Samisk språknemnd har i samarbeid med ungdomsmagasinet Š arrangert en novellekonkurranse for sør- og lulesamisk ungdom. Alle novellene ble publisert i Š-bladet, og hele heftet kan nå lastes ned her.

Informasjon Publisert 11.05.2011

Det dukker stadig opp nye ord som ikke finnes på samisk. Derfor har sørsamisk termgruppe blitt enige om ett par ord som de ikke kunne finne i noen ordbøker.

Ordene er som følger:

Norsk 

 

Samisk

Helleristning

 

Spaenjietjaalehtjimmie

Hellemaleri

 

Baektieklaeriedimmie

Sparkstøtting

Tjiektjedahke

Att sparka

Tjiektjedh

 

Informasjon Publisert 09.11.2010

Det finnes en del nettsider der en kan søke etter samiske stedsnavn. Under menypunktet Stedsnavn (til venstre) har vi samlet noen linker der det finnes samiske og norske/svenske/finske stedsnavn.

Informasjon Publisert 07.10.2010

Samuli Aikio har skrevet en artikkel om forkortelser på nordsamisk. Dette ble publisert i DIEĐUT 3/1994. Denne artikkelen finnes ikke lenger i bokhandelen og derfor ønsker Samisk språknemnd å publisere den på internett. Les mer om dette under språknormeringer.

Informasjon Publisert 02.07.2010

Konferansen med tittelen: "Fra planer til handling " er den 2. og 3. november i Oslo.  Påmeldingsfrist 1. september 2010.

Informasjon Publisert 25.03.2010

Sametingene i Norge og Sverige har hatt sametingsvalg, og dermed har Samisk språknemnd fått nye medlemmer.  

Informasjon Publisert 24.03.2010

Samisk språknemnd holder plenumsmøte i Sametinget i Karasjok den 27/4-2010. Medlemmene fra Norge, Sverige, Finland og Russland er innkalt til dette møtet, som er beregnet til en dag.

 

Informasjon Publisert 17.03.2010

Østersund skal være Staare på sydsamisk, og ikke Luvlieluspie slik vi har hørt noen steder. Og Liksjoe er det ofesielle sydsamiske stedsnavnet for Lyksele. Dette er noe av det Samisk språknemnds sydsamiske sekjson har bestemt i møtene i 2009.

Informasjon Publisert 12.02.2010

Østersund heter fra nå av Staare på samisk. Dette har Samisk språknemnds sydsamiske seksjon bestemt.

Informasjon Publisert 22.10.2009

Navn på sju land er en ny webbpublikasjon med navn på selvstendige  stater og deras territorier. Navnene presenteres på finsk, svensk, nordsamisk, engelsk, tysk, fransk og russisk og materialet oppdateres kontinuerlig. Foruten de offisielle navnene presenteres også frekvente uoffisielle navneformer. Gå til forskningssentralens hjemmeside ved å følge linken her.

Informasjon Publisert 29.09.2009

Torsdag 1.10.09 blir Lavangen en del av samisk språkforvaltning. Lavangen er den andre kommunen i Troms som innlemmes i forvaltningsområdet. Fra før er Gáivuotna/Kåfjord med i forvaltningsområdet.

Informasjon Publisert 01.12.2008
halttit.jpg

De forskjellige samiske dialektene og språkene har svært like ord for himmelretningene, men du kan fort gå deg vill, spesielt om du er nordsamisk og spør om veien hos en som snakker en annen dialekt enn deg..

Informasjon Publisert 01.12.2008
Opplæring 2

Dagens situasjon i samiskundervisningen peker mot en tilbakegang til tidligere tider når samisk ikke hadde en plass i undervisningen og det var et raskt språkskifte blant samene. Barna som bor utenfor det samiske kjerneområdet har en situasjon som minner om deres besteforeldregenerasjons. Når et språk ikke undervises i skolen så er resultatet for de som snakker språket at de ikke lærer å lese eller skrive det. Antall språkbrukere synker og nye språkbrukere kommer ikke til. Med dårlige språkkunnskaper vil disse elevene enten miste språket eller så vil språket ikke utvikles siden de ikke får lese- og skriveferdigheter. 

Informasjon Publisert 28.11.2008

Kjenner du verbet spahčat? Kanskje noen gjør det med trange dongeribukser?

Informasjon Publisert 26.11.2008
Samiske parlamentarikere

Samisk Parlamentaarisk råd har besluttet å opprette et eget forsknings- og fag/ressurssenter for samisk språk.

Informasjon Publisert 22.09.2008
Matti Morottaja fotgrafert på Enaresamisk språkdag 30.08.09 på Siisa museum, Enare

Enaresamisk forening arrangerte sammen med Kotus (Forskningscentralen för de inhemska språken) den enaresamiske språkdagen. Tema var blant annet samiskspråklig oppdragelse.

Informasjon Publisert 10.07.2008

Sveriges regjering har kommet med forslag til ny språklov - Värna språken - förslag til språklag.  Samisk språknemnd har gitt en uttalelse til denne.

Informasjon Publisert 06.05.2008
fn internasjonale språkår, logo
2008 er FNs internasjonale språkår. FN vil gjennom Unesco øke interessen for språk i verden og øke arbeidet med å styrke språk.
Informasjon Publisert 23.04.2008
Árran julevsáme guovdásj
Både Samiske sentere, kommuner og andre ildsjeler gjør en bra jobb med å motivere voksne og barn til å lære samisk og bruke samisk. Dette er med på å holde ved like og styrke samisk språk på plasser hvor samisk ikke har så sterk stilling i lokalsamfunnet.
Informasjon Publisert 23.04.2008
Sameforeningen i Murmansk (OOSMO) har begynt med samiskkurs på kolahalvøya. Målet er å utvide det samiskspråklige miljøet i forkjellige aldersgrupper på Kolahalvøya.

Informasjon Publisert 05.03.2008

Norge vedtok sameloven i 1987. Loven omhandler også samisk språk. Loven ble revidert i 1992. Finland vedtok ny samisk språklov i år 2004, mens Sverige vedtok samisk språklov i 1992, som ble revidert i 2010. Loven gir rett til å bruke samisk språk i kontakt med offentlige organer i samisk forvaltningsområdet.

Informasjon Publisert 24.08.2007

Samisk språknemnd holdt arbeidsseminar i Kautokeino den 15.5.07.
På arbeidsseminaret deltok representanter fra språknemnda og Norsk-, Finsk- og svensk sameting. Temaet for seminaret var arbeid med samiske termer og samarbeid om dette over landegrensene.

Informasjon Publisert 26.06.2007

Her finner du lenker til våre samarbeidspartnere i Norden.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi