Enaresamisk språkdag 30.08.2008 i Enare

Enaresamisk forening arrangerte sammen med Kotus (Forskningscentralen för de inhemska språken) den enaresamiske språkdagen. Tema var blant annet samiskspråklig oppdragelse.

Publisert av Steinfjell, Ann Synnøve. Sist endret 22.09.2008

Marja-Liisa Olthuis foreleste om det  enaresamiske språkrådgivningssenteret for foreldre.  Rådgivningssenteret støtter  foreldrene i enaresamisk oppdragelse. Temaene kan være barns språkvalg, flerspråklige barns utvikling og andre vanlige spørsmål i flerspråklige familier.  Rådgivningssenteret arrangerer treff for flerspråklige barn og deres foreldre, og gir råd over Learn-Linc på internett. Foreldre kan også ta kontakt på telefon eller e-post.

Andre tema på språkdagen var  aktiviteter i det enaresamiske språkreiret (barnehage), enaresamisk opplæring, den  enaresamisk språkfadder-ideen ig enaresamiske språkbadopplevelser.

Mer informasjon om dagen finnes på enaresamisk og finsk.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi