Fremming av nordsamisk språk i Umeå

Såhkie, sameforeningen i Umeå, har arrangert nordsamiske språkdager i Umeå. fordelt på to treff. Den første i Gamlia Västerbottens Museum og en andre ute ved Ume-elven. 

Les hele rapporten i filen under.

Målet med disse treffene var å samle alle elevene som leste nordsamisk i Umeå. De hadde samiskundervisning i ulike skoler, og et slikt treff gjorde det mulig for elevene å treffes, snakke samisk med hverandre og oppleve at det faktisk er ganske mange som lærer nordsamisk på skolen i Umeå. Arrangementetene samlet omtrent 20 barn og voksne. Av aktiviteter kan nevnes ordning av gamme slik at det kan brukes, sang, samtaler og eventyr, lassokast, orienteringsløp med samiske spørsmål, lek og grilling. Prosjektansvarlig for treffene var Såehkie, mens prosjektleder var Karen Eira.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 19.03.2012
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi