Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu - Nordisk samisk  fag- og resursssenter, har overtatt funksjonen til Samisk språknemnd, Sámi Giellalávdegoddi (SGL.)

SGL ble nedlagt i 2011, fordi virksomheten ikke klarte å ivareta de nåværende språkfaglige behovene og utfordringene. Fagutvalgene fungerte ikke tilstrekkelig, og det var også lite koordinering mellom fagutvalgene. Hovedårsaken til det var at SGL hadde lite økonomiske midler til rådighet og få ansatte.

I 2007 påbegynte man arbeidet med å omorganisere det samiske språksamarbeidet.  Det finske Sametinget har hovedansvaret for dette arbeidet, i og med at de eier og leder Sámi Giellagáldu prosjektet.

Sámi Giellagáldu har det øverste ansvaret for språkfaglige spørsmål, språksamarbeid, og til å yte språktjenester direkte til språkbrukerne.  Samt å yte språktjenester direkte til språkbrukerne. Institusjonen skal utvikle og styrke det nordiske språksamarbeidet og styrke det samiske språkets stilling i Norge, Finland og Sverige.

Institusjonen er underlagt Samisk Parlamentarisk råd. Sámi Giellagáldu er et felles prosjekt mellom Sametingene i Norge, Finland og Sverige. Målet med prosjektet er å etablere et permanent nordisk fag- og ressurssenter. Det finske Sametinget leder og eier prosjektet. I prosjektperioden skal Sametingene i de tre landene jobbe for at prosjektet får fast finansiering.

Prosjektet startet opp i januar 2013, og prosjektperioden løper ut i juni 2014. Det er hovedsakelig finansiert av EU:s Interreg Grensløsa Möjligheter Sápmi Davvi IV A- delprogram. I tilegg har de tre Sametingene, Lapin liitto i Finland, og Troms og Nordland Fylkeskommune bidratt med finansiering. 

Virksomhet

Sámi Giellagáldus virksomhet omfatter språkrøkt, språkutvikling, godkjenning av terminologi, stedsnavn, språknormering og informasjon om språkfaglig spørsmål. I tillegg bistår senteret med å opplyse om de ulike samiske språkene og å styrke kontakten mellom disse.

Prosjektet jobber med fem samiske språk: sør-, lule-, og nordsamisk, samt inari- og skoltesamisk på finsk side. Institusjonen har fem fagutvalg hvis mandat er å fatte beslutninger i saker som angår terminologi, normering og stedsnavn. Fagutvalgene skal ha minst tre møter i året.

Sámi Giellagáldu er per i dag ikke en fysisk institusjon og prosjektet har en desentralisert organisasjon. De ansatte tilknyttet administrasjonene ved de respektive Sametingene. Totalt er det tolv ansatte, hvor av ni er språkmedarbeidere og tre har administrative stillinger.

Les mer om Sámi Giellagáldu her:

Sametinget i Finland

Sametinget i Norge

Publisert av Holmgren Lille, Hanne. Sist endret 24.09.2013
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi